Торкретиране

Торкретирането широко се използва в гражданското и промишлено строителство за строене на тунели, мостове, изграждането на язовирни стени, резервоари, укрепване на изкопи и склонове, канали, укрепване на стари сгради с наличие на пукнатини и кухини, укрепване на речни корита, диги и свлачища, изграждане на нестандартни форми и басейни, строителство с модулни панели и много други.

Предимства на торкрет бетона

Поради ниското съдържание на вода в торкрет бетона (до 70% по-ниско от това в обикновения бетон) и спецификата на полагане, при която се осигурява равномерност и непрекъснатост на подаване на бетонния поток, торкрет бетонът се отличава с много по-голяма якост и изключителна водонепропускливост. При торкретирането се постига по-бърз резултат, а като резултат от специфичната технология, съоръженията изградени с торкрет бетон имат значително по-дълъг живот.

Тази съвременна и рентабилна технология позволява :

 • Бързото изграждане на носещи конструкции без използване на кофраж. Понякога, макар и като изключение, се налага все пак използването и на кофраж. В такива случаи той гарантира изравняването на положения пласт и не се налага прилагането на средства за вземане на линия и осигуряване на ниво.
 • Пръскането във всякакви равнини – стени, тавани, арки и др.
 • Изграждане на нестандартни форми и овали без изготвяне на сложни кофражи.
 • Възможност за нанасяне на слоеве с различна дебелина, в зависимост от конкретните условия и задачи.
 • Пръскане върху най-различни повърхности – тухли, скали, бетон, желязо, камък и др.
 • Изпълняването на много по-големи обеми от работа за значително по-кратко време.

Торкретиране

Торкретирането широко се използва в гражданското и промишлено строителство за строене на тунели, мостове, изграждането на язовирни стени, резервоари, укрепване на изкопи и склонове, канали, укрепване на стари сгради с наличие на пукнатини и кухини, укрепване на речни корита, диги и свлачища, изграждане на нестандартни форми и басейни, строителство с модулни панели и много други.

Предимства на торкрет бетона

Поради ниското съдържание на вода в торкрет бетона (до 70% по-ниско от това в обикновения бетон) и спецификата на полагане, при която се осигурява равномерност и непрекъснатост на подаване на бетонния поток, торкрет бетонът се отличава с много по-голяма якост и изключителна водонепропускливост. При торкретирането се постига по-бърз резултат, а като резултат от специфичната технология, съоръженията изградени с торкрет бетон имат значително по-дълъг живот.

Тази съвременна и рентабилна технология позволява :

 • Бързото изграждане на носещи конструкции без използване на кофраж. Понякога, макар и като изключение, се налага все пак използването и на кофраж. В такива случаи той гарантира изравняването на положения пласт и не се налага прилагането на средства за вземане на линия и осигуряване на ниво.
 • Пръскането във всякакви равнини – стени, тавани, арки и др.
 • Изграждане на нестандартни форми и овали без изготвяне на сложни кофражи.
 • Възможност за нанасяне на слоеве с различна дебелина, в зависимост от конкретните условия и задачи.
 • Пръскане върху най-различни повърхности – тухли, скали, бетон, желязо, камък и др.
 • Изпълняването на много по-големи обеми от работа за значително по-кратко време.