ЗА НАС

Дрилекс - качествения избор!

“Дрилекс” АД е частна строителна компания, специализирана в геотехническо строителство. Дейността ѝ включва изграждане на:

  • • Шпунтови стени
  • • Берлински стени
  • • Шлицови стени
  • • Анкери
  • • Пилотно фундиране
  • • Торкретиране
  • • Тунелно строителство

Дружеството е специализирано в граждански и инфраструктурни проекти: пътни, железопътни съоръжения, тунелно строителство, хидротехнически съоръжения, фундаменти за мостове и укрепване на изкопи, свлачища и други. .

Фирмата разполага със собствена съвременна механизация и специализиран автотранспорт, както и с опитен инженерно-технически персонал и висококвалифицирани специалисти, способни да изпълняват комплексни национални обекти, включително такива от стратегическо значение. “Дрилекс” АД участва в големи инфраструктурни проекти, като ремонта на тунел Витиня на АМ „Хемус“.

Стриктното спазване на изискванията за високо качество и изпълнение на договорните отношения в срок правят “Дрилекс” АД предпочитан и надежден парнтьор.

Нашите лидери

Linda Carolina

Manager

Matt Harris

CO Founder

Nabila Sakhir

Financial Accountant

В “Дрилекс” работи екип от високо квалифицирани инженери с дългогодишен опит, които със своя изключителен професионализъм и отговорност към поетите ангажименти, допринасят за успеха на компанията. За да поддържа високото качество на услугите си, дружеството непрекъснато инвестира в повишаване квалификацията на своите служители и в създаването на продуктивна работна атмосфера.

Механизация

Багер VOLVO Модел BL61B
Вид на МПС:
Специализирана техника – комбиниран багер-товарач
Общо тегло:
12345 кг
CAT
Вид на МПС:
Специализирана техника – комбиниран багер-товарач
Общо тегло:
12345 кг
Година на произвоство:
2015 г.
Багер VOLVO Модел BL61B
Вид на МПС:
Специализирана техника – комбиниран багер-товарач
Общо тегло:
12345 кг
Година на произвоство:
2015 г.

СЕРТИФИКАТИ