Project Description

Гърдова глава

Гърдова глава

Описание на проекта

Многофамилна жилищна сграда с полуподземен гараж и изгребна яма м. Гърдова глава. Укрепване тип Берлинска стена с пилоти ф400 IPE160

Детайли

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АМ – Хемус АД

Галерия