Дрилекс - качествения избор!

“Дрилекс” АД е частна строителна компания, специализирана в геотехническо строителство. Дейността ѝ включва изграждане на:

  • • Шпунтови стени
  • • Берлински стени
  • • Шлицови стени
  • • Анкери
  • • Пилотно фундиране
  • • Торкретиране
  • • Тунелно строителство

Дружеството е специализирано в граждански и инфраструктурни проекти: пътни, железопътни съоръжения, тунелно строителство, хидротехнически съоръжения, фундаменти за мостове и укрепване на изкопи, свлачища и други. .

Фирмата разполага със собствена съвременна механизация и специализиран автотранспорт, както и с опитен инженерно-технически персонал и висококвалифицирани специалисти, способни да изпълняват комплексни национални обекти, включително такива от стратегическо значение. “Дрилекс” АД участва в големи инфраструктурни проекти, като ремонта на тунел Витиня на АМ „Хемус“.

Стриктното спазване на изискванията за високо качество и изпълнение на договорните отношения в срок правят “Дрилекс” АД предпочитан и надежден парнтьор.

Политики на фирмата

По качество

Политиката по качеството е насочена към поддържане на високо качество на предлаганите услуги и удовлетворяване на всички заинтересовани страни – възложители, собственици, служители и общество .

По безопасност и здраве

Политиката по безопасност и здраве е насочена към осигуряване на високо ниво на безопасност при изпълнение на трудовите дейности, както и намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти .

По околна среда

Политиката по околна среда е базирана на отговорното отношение на ръководството на компанията към опазването на околната среда чрез намаляване на негативните въздействия върху нея .

Тясно специализирани в ниското строителство

Ground Shipping

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adip tesque tinciunt rutrum sapien, sed diam.

Air Delivery

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adip tesque tinciunt rutrum sapien, sed diam.

Sea Delivery

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adip tesque tinciunt rutrum sapien, sed diam.

Forwarding Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adip tesque tinciunt rutrum sapien, sed diam.

Packaged Goods

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adip tesque tinciunt rutrum sapien, sed diam.

Warehousing

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adip tesque tinciunt rutrum sapien, sed diam.

Референции от нашите клиенти

Приоритети на Дрилекс

Transformtive Donation For Main Philanthropy

Etiamt vehicula elit.Vivauedaus rutrum mi ut aliquam In hac habitasse platore dictum will Integer sagittis neque in porta semes.

Transformtive Donation For Main Philanthropy

Etiamt vehicula elit.Vivauedaus rutrum mi ut aliquam In hac habitasse platore dictum will Integer sagittis neque in porta semes.

Transformtive Donation For Main Philanthropy

Etiamt vehicula elit.Vivauedaus rutrum mi ut aliquam In hac habitasse platore dictum will Integer sagittis neque in porta semes.