ДРИЛЕКС

КАЧЕСТВЕНИЯ ИЗБОР!

“Дрилекс” АД е частна строителна компания, специализирана в геотехническо строителство. Дейността ѝ включва изграждане на: Пилотно фундиране, Анкери, Берлински стени, Торкретиране и пръскан бетон, Тунелно строителство. Дружеството е специализирано в граждански и инфраструктурни проекти: пътни, железопътни съоръжения, тунелно строителство, хидротехнически съоръжения, фундаменти за мостове и укрепване на изкопи, свлачища и други.

Фирмата разполага със собствена съвременна механизация и специализиран автотранспорт, както и с опитен инженерно-технически персонал от висококвалифицирани специалисти, способни да изпълняват комплексни национални обекти, включително такива от стратегическо значение. Стриктното спазване на изискванията за високо качество и изпълнение на договорните отношения в срок правят “Дрилекс” АД предпочитан и надежден парнтьор.

ЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ

Всички проекти

ПОЛИТИКИ НА ФИРМАТА

По качество

ПО КАЧЕСТВО

Политиката по качеството е насочена към поддържане на високо качество на предлаганите услуги и удовлетворяване на всички заинтересовани страни – възложители, собственици, служители и общество .

По БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Политиката по безопасност и здраве е насочена към осигуряване на високо ниво на безопасност при изпълнение на трудовите дейности, както и намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти .

ПО ОКОЛНА СРЕДА

Политиката по околна среда е базирана на отговорното отношение на ръководството на компанията към опазването на околната среда чрез намаляване на негативните въздействия върху нея .

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

ДРИЛЕКС – КАЧЕСТВЕНИЯ ИЗБОР!

“Дрилекс” АД е частна строителна компания, специализирана в геотехническо строителство. Дейността ѝ включва изграждане на: Пилотно фундиране, Анкери, Берлински стени, Торкретиране и пръскан бетон, Тунелно строителство.

Дружеството е специализирано в граждански и инфраструктурни проекти: пътни, железопътни съоръжения, тунелно строителство, хидротехнически съоръжения, фундаменти за мостове и укрепване на изкопи, свлачища и други.

Фирмата разполага със собствена съвременна механизация и специализиран автотранспорт, както и с опитен инженерно-технически персонал от висококвалифицирани специалисти, способни да изпълняват комплексни национални обекти, включително такива от стратегическо значение.

Стриктното спазване на изискванията за високо качество и изпълнение на договорните отношения в срок правят “Дрилекс” АД предпочитан и надежден парнтьор.

ЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ

Всички проекти

ПОЛИТИКИ НА ФИРМАТА

по качество

Политиката по качеството е насочена към поддържане на високо качество на предлаганите услуги и удовлетворяване на всички заинтересовани страни – възложители, собственици, служители и общество .

по безопасност и здраве

Политиката по безопасност и здраве е насочена към осигуряване на високо ниво на безопасност при изпълнение на трудовите дейности, както и намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти .

по околна среда

Политиката по околна среда е базирана на отговорното отношение на ръководството на компанията към опазването на околната среда чрез намаляване на негативните въздействия върху нея .

научи повече

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

ТЯСНО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В НИСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

Ground Shipping

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adip tesque tinciunt rutrum sapien, sed diam

Ground Shipping

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adip tesque tinciunt rutrum sapien, sed diam

Ground Shipping

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adip tesque tinciunt rutrum sapien, sed diam

Ground Shipping

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adip tesque tinciunt rutrum sapien, sed diam

Ground Shipping

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adip tesque tinciunt rutrum sapien, sed diam

Ground Shipping

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adip tesque tinciunt rutrum sapien, sed diam