За Нас

ДРИЛЕКС

КАЧЕСТВЕНИЯ ИЗБОР!

“Дрилекс” АД е частна строителна компания, специализирана в геотехническо строителство. Дейността ѝ включва изграждане на: Пилотно фундиране, Анкери, Берлински стени, Торкретиране и пръскан бетон, Тунелно строителство. Дружеството е специализирано в граждански и инфраструктурни проекти: пътни, железопътни съоръжения, тунелно строителство, хидротехнически съоръжения, фундаменти за мостове и укрепване на изкопи, свлачища и други.

Фирмата разполага със собствена съвременна механизация и специализиран автотранспорт, както и с опитен инженерно-технически персонал от висококвалифицирани специалисти, способни да изпълняват комплексни национални обекти, включително такива от стратегическо значение. Стриктното спазване на изискванията за високо качество и изпълнение на договорните отношения в срок правят “Дрилекс” АД предпочитан и надежден парнтьор.

ЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ

Всички проекти

ЕКИП

В “Дрилекс” работи екип от високо квалифицирани инженери с дългогодишен опит, които със своя изключителен професионализъм и отговорност към поетите ангажименти, допринасят за успеха на компанията.

За да поддържа високото качество на услугите си, дружеството непрекъснато инвестира в повишаване квалификацията на своите служители и в създаването на продуктивна работна атмосфера.

МЕХАНИЗАЦИЯ

виж Всички

СЕРТИФИКАТИ

ЗА НАС

ДРИЛЕКС – КАЧЕСТВЕНИЯ ИЗБОР!

“Дрилекс” АД е частна строителна компания, специализирана в геотехническо строителство. Дейността ѝ включва изграждане на: Пилотно фундиране, Анкери, Берлински стени, Торкретиране и пръскан бетон, Тунелно строителство.

Дружеството е специализирано в граждански и инфраструктурни проекти: пътни, железопътни съоръжения, тунелно строителство, хидротехнически съоръжения, фундаменти за мостове и укрепване на изкопи, свлачища и други.

Фирмата разполага със собствена съвременна механизация и специализиран автотранспорт, както и с опитен инженерно-технически персонал от висококвалифицирани специалисти, способни да изпълняват комплексни национални обекти, включително такива от стратегическо значение.

Стриктното спазване на изискванията за високо качество и изпълнение на договорните отношения в срок правят “Дрилекс” АД предпочитан и надежден парнтьор.

ЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ

Всички проекти

ЕКИП

В “Дрилекс” работи екип от високо квалифицирани инженери с дългогодишен опит, които със своя изключителен професионализъм и отговорност към поетите ангажименти, допринасят за успеха на компанията.

За да поддържа високото качество на услугите си, дружеството непрекъснато инвестира в повишаване квалификацията на своите служители и в създаването на продуктивна работна атмосфера.

МЕХАНИЗАЦИЯ

виж Всички

СЕРТИФИКАТИ