Автокран 70 тона

Размери

Тегло

Друга информация за средството

Галерия