Bauer BG 28H premium line – 2014г.

Размери

Тегло

Друга информация за средството

Галерия