Project Description

Софи-център

Софи-център

Описание на проекта

Софи център-сграда със смесено предназначение с жилища , ателиета , магазини , подземни гаражи , басейн , находяща се в УПИ X 146,149-квартал 28 , м. НПЗ Средец , район Възраждане. Пилоти ф620 , изпълнение на IBO анкери R38с граница на провлачване 350 kN , полагане на пръскан бетон.

Детайли

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Респект Билд ЕООД

Галерия